Thailänsk natt i Skåne!

Thailänsk natt i Skåne.

Bilderna är från Viaköp Trädgård i Skåne. Man kan se spetsarna på det Thalänska huset, mot skyn.

Bonsejelunden och Bambun bildar silluetter mot skyn.

Jag fick en känsla att vara i Thailand när solen försvann i horrisonten.
Mbh; *Kullamannen, en del av Skåne*
 www.bmt-ab.se
Vi designar & stylar er trädgård, 40-år i branschen.
Spec. Installationer & teman, såsom, Asia, medelhav m.m.
Bygger & anlägger och förvaltning/skötsel av trädgård/fastighet.

Skåne!

Skåne är ett vackert land, vackert land, vackert land och Skåningar är de som kan, bom fallerallan lej..... Som det står i visan.

ja Skåne, med den Skånska flaggan.

Ja Skåne, med sina stockrosor och de gamla slingriga kostigarna.

Ja Skåne, med sitt öppna landskap och vajjande sädesfällt.

Ja Skåne, med sin skånska landskapsidyll, bondgårdar utspridda på den skånska myllan.

Ja Skåne, med sitt spannmål, som vi tillverkar sprit och öl av, ´våra miljöodlingar för framställning av olja och drivmedel för bilarna, Ja Skåne är ett vackert land.
Mbh; kullamannen * en del av Skåne*
 www.bmt-ab.se
Vi designa & stylar er trädgård. 40-år i branschen.